Kiedy składać PIT za 2019 rok?

  Aktualności z rynku
  27 stycznia 2020 (23:45)

Jak podaje Ministerstwo finansów:

„Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 - możesz to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok - możesz go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.”

Zatem ministerstwo postanowiło sformułować przepisy bardziej precyzyjnie. Poprzednio podatnicy mieli czas na składanie PIT :do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”

Ponadto na stronie ministerstwa pojawiła się informacja, że deklaracje złożone przed datą 15.02.2020r. będą traktowane tak jakby były złożone dokładnie od 15 lutego. To oznacza, że podatnik, który złożył swój PIT np. w styczniu to i tak termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Czas jaki ma urząd na zwrot nadpłaty to 45 dni od złożenia PIT-a. (Ale i tak liczony najwcześniej od dnia 15.02.2020r.)

Warto raz jeszcze podkreślić, iż termin składania deklaracji PIT-28 za rok poprzedni to 2 MARCA 2020r. Pozostałe PIT-y można składać do 30 kwietnia.

Przypominamy, że na platformie e-PIT zostaną udostępnione, gotowe zeznania PIT-28, PIT-36, PIT 37 oraz PIT-38 natomiast zgodnie z informacją na stronie ministerstwa, dwa pierwsze nie będą dotyczyły przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Zespół Shortcredit!