Mechanizm podzielonej Płatności obowiązkowy od 1 listopada!

  Aktualności z rynku
  16 listopada 2019 (21:06)

 • Od 01.11.2019 r. został wprowadzony obowiązek realizowania mechanizmu podzielonej płatności dla każdej faktury powyżej 15 tysięcy zł brutto, na której znajdują się towary i usługi wrażliwe ( palia, stal, węgiel itd.. – powstała lista produktów które obejmuje Mechanizm Podzielonej Płatności)
 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności ma przeciwdziałać wszelkiego rodzaju oszustwom podatkowym, oszustwom VAT.
 • Podatnicy którzy korzystają z mechanizmu dobrowolnie oraz obowiązkowo od 1 listopada mogą korzystać z ułatwień w stosowaniu MPP.

Poniżej komentarz ministra finansów Jerzego Kwiecińskiego odnośnie MPP:

Funkcjonujący od ponad roku mechanizm podzielonej płatności okazał się skuteczną ochroną dla uczciwych podatników w eliminowaniu oszustw w VAT. Dlatego jestem pewien, że obowiązkowa postać mechanizmu zminimalizuje ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem”

Mechanizm Podzielonej Płatności od 1 listopada stał się obowiązkowy. Dotyczy on głównie towarów i usług dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem czyli przeniesieniem zobowiązania do rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na kupującego. MPP ma za zadanie wyeliminowanie wszystkich zagrożeń związanych z nadużyciami i oszustwami. Ta zmiana to przede wszystkim większe bezpieczeństwo dla państwowego budżetu przed nieodprowadzaniem VAT przez dostawców. Odbiorców zaś uchronią od schematów wyłudzania podatku oraz sprawi, że wszystkie transakcje będą pewniejsze i bezpieczniejsze.

Towary objęte obowiązkowym MPP:

 • paliwa,
 • stal, wyroby stalowe,
 • złom, odpady,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
 • folię stretch,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Są również inne transakcje, które nie zostały wyszczególnione powyżej. Załącznik nr. 15 do ustawy VAT zawiera szczegółową listę towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem.


MPP należy zastosować w przypadku poniższych warunków:

 • wartość brutto na fakturze za wykonana usługę lub towar przekracza kwotę 15 tys. zł
 • wystarczy, że jedna pozycja spośród wielu na fakturze będzie towarem lub usługą ujętą w wykazie towarów lub usług wrażliwych
 • kupujący i sprzedający są podatnikami VAT

Ważne kwestie:

 • Jeżeli wartość faktury nie przekracza kwoty 15 tyś. Zł brutto, taka faktura będzie rozliczana na ogólnych zasadach.
 • Na każdej fakturze do której będzie zastosowany MPP musi być umieszczona adnotacja – „Mechanizm podzielonej płatności” – jest to informacja dla odbiorcy o obowiązku zastosowania go, czyli za pomocą specjalnego przelewu.
 • Za niezastosowanie się do przepisów takich jak notka na fakturze lub brak zapłaty w formie MPP, będą nakładane sankcje w podatku VAT - kara w wysokości 30% kwoty podatku widniejącego na fakturze. W przypadku podatku dochodowego karą może być brak możliwości wliczenia wydatku do kosztów przychodu. Inne kary są opisane w Kodeksie karnym skarbowym.
 • Wszyscy czynni VAT-owcy, dostarczający lub kupujący towary z kategorii wrażliwych (zał. 15 ustawy VAT) będą zobowiązani do założenia konta firmowego w banku. Operacje objęte MPP muszą być realizowane przez rachunki rozliczeniowe założone dla Działalności gospodarczej czyli firmowe.

Ułatwienia dla podatników stosujących MPP dobrowolnie lub obowiązkowo:

 • Możliwość płacenia należności z rachunku VAT nie tylko za podatek VAT ale także za akcyzę, cło, VAT od importu oraz ZUS
 • Możliwość zastosowania MPP w przypadku wystawianych zaliczek przed wystawieniem ostatecznej faktury
 • Realizowania płatności przelewem używając komunikatu jednorazowo za kilka faktur
 • Używania mechanizmu w przypadku wzajemnych kompensat i potrąceń

 Podstawa prawna

Więcej szczegółów w Ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751).

Zespół Shortcredit!