Nowym ministrem finansów, inwestycji i rozwoju został Jerzy Kwieciński!

  Aktualności z rynku
  1 października 2019 (21:05)

20 wrzesnia 2019 r. na stanowisko ministra finansów, inwestycji i rozwoju, prezydent Andrzej Duda powołał Jerzego Kwiecińskiego.

Jerzy Kwieciński

Urodzony 16 października 1959 r. polski urzędnik państwowy, przedsiębiorca, doktor nauk technicznych, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli oraz Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia podyplomowe MBA i studium Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

Był nauczycielem akademickim oraz pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Od 1993 do 2004 roku zajmował się programami finansowanymi z funduszy europejskich w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję prezesa zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa o działalności doradczej. Od 2005 do 2008 roku pracował jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, jego odpowiedzialność spoczywała na koordynacji polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz negocjowanie z Komisją Europejską. Następnie został prezesem Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezesem ECP Sp. Z o.o. Zajmował się też doradztwem przy raportach Banku Światowego.

W 2015 roku objął członkostwo Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta RP. Od 20 listopada 2015 roku został sekretarzem stanu Ministerstwa Rozwoju. Od grudnia tego samego roku - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do spraw rozwoju regionalnego i funduszy europejskich.

Od stycznia 2018 premier powołał Jerzego Kwiecińskiego na stanowisko ministra inwestycji w rozwoju w rządzie premiera Morawieckiego.

Ponadto przewodniczy organizacji Konwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

19 września premier przedstawił prezydentowi Dudzie kandydaturę Jerzego Kwiecińskiego na stanowisko ministra finansów. Nominację otrzymał następnego dnia.

Zespół Shortcredit!