Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe!

  Aktualności z rynku
  30 stycznia 2019 (23:16)

Trochę ponad miesiąc temu miały miejsce III Konsultacje Międzyrządowe z udziałem polskiego i brytyjskiego przedstawicielstwa. Ministerstwo Finansów reprezentował wiceminister Piotr Nowak.
Konsultacjom Międzyrządowym, którym przewodzili premierzy obu państw obejmowały również rozmowy między przedstawicielmi ministerstw właściwych do spraw finansów. W tej kwestii z Polski został wydelegowany wiceminister Piotr Nowak, natomiast Wielką Brytanię reprezentował kanclerz Phillip Hammond.
Tematem rozmów obu ministrów były przede wszystkim usługi finansowe, innowacyjne metody finansowania, a także współpraca podatkowa. Wspólnie ustalili, że należy ujednolicić zasady opodatkowania gospodarki cyfrowej. Ponadto uznali, że niezbędnym jest usprawnić system opodatkowania i efektywności VAT, wyeliminować wszystkie błędy i nieprawidłowości z tym związane.
Jednym z istotniejszych tematów był również kwitnący rynek fintech oraz możliwości dające alternatywne źródła finansowania jak np. green bonds.
Jeżeli chodzi o relacje z Wielką Brytanią pod względem finansów nie ma kwestii stwarzającej bariery czy problemy. Wręcz można śmiało powiedzieć, że możemy wymieniać się doświadczeniami oraz wiedzą. 
Odnośnie współpracy w przyszłości, możemy sobie pomagać na polach przede wszystkim nowoczesnych technologii finansowych, w których Brytyjczycy radzą sobie doskonale. My natomiast możemy się pochwalić dobrze rozwiniętymi instrumentami podatkowymi.
Konsultacje międzyrządowe to projekt trwający od 2016 na zmianę w Polsce i na wyspach. Jest to niezwykle istotny element łączący i rozwijający nasze Państwa.