Pożyczki powyżej 5 000 zł coraz bardziej popularne

  Aktualności z rynku
  23 stycznia 2019 (00:18)

Pożyczki powyżej 5 000 zł coraz bardziej popularne!

W ostatnim czasie pożyczki oferowane przez instytucje pozabankowe cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Według Biura Informacji Kredytowej szczególny wzrost odnotowano dla pożyczek w kwocie powyżej 5 000 zł.

Porównując dwa analogiczne okresy od stycznia do września roku 2017 i 2018 można zaobserwować aż 47% wzrost udzielonych pożyczek. W tym właśnie okresie Polacy zadłużyli się u firm pożyczkowych na łączną kwotę 5,3 mld zł.

Wśród oferowanych pożyczek to właśnie pożyczki wysokokwotowe są najczęściej udzielanymi przez firmy pożyczkowe. Dynamika wzrostu przekroczyła 118% w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku. Natomiast nieznaczny wzrost – 10% - odnotowano dla pożyczek w kwocie do 2 000 zł.

We wrześniu ubiegłego roku łączny dług gospodarstw domowych, obejmujący zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyniósł 617,1 mld zł. Ponad 4,5 mld złotych z tego zadłużenia stanowiły pożyczki zaciągnięte w instytucjach pozabankowych.

Zespół Shortcredit!