Średnie wynagrodzenie w Polsce!

  Aktualności z rynku
  29 maja 2019 (20:51)

Według podanych w kwietniu danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnie wynagrodzenie wśród pracowników przedsiębiorstw to 5186,12 zł. Odnosząc się do tego samego okresu w poprzednim roku, zanotowano wzrost o 7,1% co wynosi 360 zł brutto. Przeciętna pensja netto wynosi zatem 3682 zł a więc 240 zł więcej niż w kwietniu 2018.

Jeżeli jesteś wśród osób zarabiających mniej niż średnia prezentowana przez GUS to nie jest powód do zmartwień ponieważ 2/3 pracowników osiąga mniejsze lub równe średniej zarobki. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego że takie zarobki osiągają pracownicy dużych miast, w mniejszych miejscowościach niestety nie ma tak dobrych wyników. Łatwo więc zauważyć, że zarobki są uzależniony od regionu.

Czy w związku z tym ludziom lepiej jest w mieście?

Warto zaznaczyć, że ludzie w miesicie zarabiający więcej mają również więcej wydatków. Często mieszkanie w mieście wiąże się ze spłacaniem kredytu, wynajmem mieszkania, dojazdami do pracy (więcej paliwa przez korki w miastach) itd.

Należy również zauważyć, że samo badanie jest przeprowadzane w sektorze firm mających na pokładzie min. 9 pracowników. Takich osób jest 6,39 mln osób. Cała gospodarka natomiast liczy 16,5 mln osób.

GUS podał zatem tylko częściowe dane, które nie pokazują rzeczywistej sytuacji na rynku pracy w Polsce. GUS prezentuje tak na prawdę wskaźnik informujący o tym, czy koszty pracy w sektorze przedsiębiorstw wzrastają.

Dlaczego GUS wprowadza niepokój?

Dzięki temu specjaliści z dziedziny ekonomii mogą oszacować stan gospodarki na dany moment. W tym wypadku wzrost wynagrodzeń wydaje się być doskonałą informacją na rynku pracy natomiast w praktyce może to oznaczać, że przedsiębiorstwa mają problem z zatrudnieniem, a dokładniej z zatrzymywaniem pracowników, utrzymywaniem stanu zatrudnienia.

Wskaźnika używa się również do ustanawiania składek ZUS, które pracodawcy muszą płacić. Łatwo wywnioskować, że w tym wypadku (wzrost średniego wynagrodzenia) składki będą rosnąć.

To ile właściwie zarabia przeciętny Polak?

Jak powszechnie wiadomo, w Polsce wiele ludzi pracuje „na czarno”. Statystyki pokazuje, że szara strefa stanowi od 10 do 25% gospodarki. To zdecydowanie utrudnia podanie dokładnych wyników.

Możemy jedynie posłużyć się danymi z deklaracji PIT składanych przez nas co roku. W 2017 roku średni dochód na jednego obywatela wyniósł 2600zł netto miesięcznie co daje 32000zł rocznie. Przeliczając to na walutę unijną wynosi to 620 euro miesięcznie.

Jak wypada Polska w stosunku do innych Państw? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Średnie wynagrodzenie w Polsce a zarobki w UE.

Zespół Shortcredit!