Stanowisko KNF wobec korzystnego dla frankowiczów wyroku TSUE

  Aktualności z rynku
  3 listopada 2019 (21:40)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny wyrok dla frankowiczów. Z niecierpliwością na ten wyrok czekał cały Polski sektor bankowy oraz sami frankowicze. Dlatego KNF zabrał głos w tej sprawie.

Czego dotyczyło orzeczenie TSUE?

Trybunał orzekł, że kredytobiorca ma prawo domagać się unieważnienia umowy kredytowej w której zawarte były nieuczciwe klauzule.

Wyrok Trybunału można rozpatrywać w bardziej lub mniej korzystny dla Polaków mających kredyty we frankach natomiast ze strony banków sprawa nie przedstawia się pozytywnie. Związek Banków Polskich jednoznacznie stwierdził, że przez decyzję TSUE banki mogą ponieść koszty w wysokości 60 miliardów złotych.

Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego uspokaja tłumacząc, że Polski sektor bankowy jest stabilny i przygotowany pod względem kapitału na wszelkie ewentualności związane z decyzją Trybunału. Polityka jaka jest prowadzona przez KNF wraz z siecią instytucji zajmującymi się bezpieczeństwem finansowym spowodowała, że banki (zwłaszcza te udzielające duże ilości kredytów walutowych) zostały zmuszone by mieć kapitał ograniczający wszelkie ryzyka kredytowe.

Działania KNF zabezpieczające sektor bankowy

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia argumenty, które zostały wprowadzone w polski sektor bankowy aby go zabezpieczyć.

  • Wymóg posiadania przez banki udzielające kredytów walutowych dodatkowego kapitału w razie ryzyka związanego z portfelem kredytów walutowych
  • Prowadzenie konsekwentnie polityki dywidentowej, dzięki której umocniła się baza kapitałowa banków
  • Rekomendacje S oraz rekomendacje T w których zostały zaadresowane zagrożenia związane z kredytami denominowanymi lub indeksowanymi do waluty obcej.

Działania KNF i innych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego znacząco wzmocniły bazę kapitałową banków komercyjnych, co pozytywnie wpłynęło na stabilność całego sektora bankowego w Polsce, jak i na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego – zarówno jako całości, jak i jego poszczególnych instytucji. Silna baza kapitałowa banków oznacza zdolność do absorpcji potencjalnych strat. Jest to istotny czynnik obniżający ryzyko systemowe, który pozwala na utrzymanie zaufania do systemu finansowego (w tym do sektora bankowego) i stabilnej sytuacji gospodarczej kraju. Stan ten potwierdzają w ostatnich opiniach agencje ratingowe: Moody’s, S&P oraz Fitch – stanowisko UKNF.

Zespół Shortcredit!