Ustawa antylichwiarska 2019!

  Aktualności z rynku
  4 marca 2019 (00:10)

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada nowe zmiany dotyczące limitów dodatkowych opłat przy pożyczkach. Nowa ustawa ma wprowadzić rozwiązania sprowadzające się do zasady: taniej, bezpieczniej, uczciwiej. Jak podkreślał Minister Ziobro-tak, jak odbywa się to w cywilizowanych państwach Europy Zachodniej.

Wszystko to jednak tylko założenia,gdyż treść ustawy nadal nie jest nam znana. Główne założenia przedstawione na konferencji prasowej zapowiadają obniżenie maksymalnego limitu dodatkowych opłat w przypadku zaciągnięcia tzw. chwilówek do 45% kwoty pożyczki. Do tej pory limit wynosił 55%. Na koszty pozaodsetkowe składają się prowizje, marże, opłaty administracyjne, opłaty z racji ubezpieczenia. W przypadku pożyczek krótkoterminowych np. na miesiąc limit ten, według zapowiadanej ustawy, będzie wynosił 22%, na 6 miesięcy – 32%. Nie zmieni się natomiast limit odsetek od samej pożyczki- nadal będzie wynosił maksymalnie 10% w skali roku.

Na stronie ministerstwa ma ukazać się kalkulator lichwy, czyli najprostszy kalkulator pożyczkowy, który przedstawi koszty pożyczki zgodnie z nowymi przepisami oraz wskaże możliwy okres spłaty zobowiązania.

Nowe przepisy mają wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia dla dłużników. Otóż, niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Proponowane przez Pana Ziobro rozwiązania będą utrudniały przeprowadzenie procesu windykacyjnego i ściągnięcie długu. Zgodnie z nową ustawą komornik nie będzie mógł wszcząć egzekucji z nieruchomości, jeżeli wysokość zadłużenia nie przekracza 5 % wartości nieruchomości dłużnika. Ta kontrowersyjna propozycja to nic innego, jak immunitet dla zadłużonych, który prawnie zabezpieczy ich w razie niespłacania zobowiązań. Nie wiadomo jednak czy ustawa będzie przewidywała sytuację, w której dłużnik nie posiada żadnego majątku poza wspomnianą nieruchomością, w której mieszka. Bez wątpienia jest to obszar wymagający dopracowania. Wspomniane okoliczności mogą mieć wpływ na proces uzyskiwania finansowania w przyszłości, banki i instytucje pozabankowe będą mogły zaostrzyć swoje wymagania, a wielu ludzi nie będzie miało szans na uzyskanie wsparcia finansowego.

Bardzo ważnym jest również fakt, iż za złamanie nowego prawa będzie przewidziana kara, nie będzie to już tylko wykroczenie, ale przestępstwo. Za takie przestępstwo będzie rozważana kara albo w postaci grzywny albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przy czym kara pozbawienia wolności będzie rozważana w przypadku podmiotów, które udzielając świadczenia pieniężnego zażądają zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż przewiduje ustawa, lub zastosują dwukrotnie wyższe odsetki. Polska, obok Austrii i Kanady, stałaby się krajem, który bezwzględnie i skutecznie walczy z lichwą. W USA kary z udzielanie pożyczek lichwiarskich sięgają nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Czy prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania do walki z lichwą w rzeczywistości są takie rewolucyjne? Czy to tylko kolejne zagranie pod tzw publikę na zbliżające się wybory. Tego dowiemy się po lekturze zapisów ustawy.

Zespół Shortcredit!