Wybrano nowego prezesa Banku Pocztowego!

  Aktualności z rynku
  10 stycznia 2019 (00:37)

W komunikacie prasowym w dniu 07.01.2019r. podano informację o powołaniu nowego szefa Banku Pocztowego. Po dwu i pół miesięcznym okresie pełnienia funkcji członka zarządu przez Jakuba Słupińskiego, stanowisko Prezesa objął Robert Kuraszkiewicz. 

Po odwołaniu Sławomira Zawadzkiego, który piastował funkcję Prezesa od lipca 2016 roku (powodów odwołania nie podano do wiadomości publicznej), czasowo wykonywanie jego czynności przejął Członek Rady Nadzorczej Banku, Jakub Słupiński. Aż do dnia 7 stycznia 2019 roku.  W tym czasie Rada Nadzorcza wystosowała do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)  wniosek o wyrażenie zgody na sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Banku Pocztowego przez Roberta Kuraszkiewicza. W dni 7 stycznia 2019 KNF wydało pozytywną decyzję, wobec czego Kuraszkiewicz oficjalnie objął stanowisko Szefa Banku. 

Kuraszkiewicz związany jest z Bankiem Pocztowym od połowy 2016 roku, kiedy to został członkiem zarządu, po roku objął stanowisko Wiceprezesa, odpowiedzialnego za obszary zarządzania strategicznego i finansów oraz za biznes, skarb i informatykę.  Nowy Szef ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiował również finanse na University of Wisconisn Lacrosse, jak również odbył prestiżowe praktyki w  Waszyngtonie, w Center for Strategic and International Studies.
Zanim stał się członkiem zarządu w Banku Pocztowym, przez rok piastował urząd Dyrektora Zarządzającego w Student Depot Sp. z o.o. przyczyniając się do rozbudowy sieci prywatnych domów dla studentów. Jeszcze wcześniej pełnił główne funkcje wicepreza i prezesa w Stowarzyszeni Energii Odnawialnej. . Pomiędzy 2002 a 2006 rokiem wykonywał obowiązki dyrektora generalnego i prezesa ContactPoint Sp. z o.o., której domenę stanowił outsourcing i budowaniem systemów CRM. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym Skystone Capital, KGHM, XIV NFI.