Czy jest możliwość reklamacji transakcji bezgotówkowej? Czym jest chargeback?

  Porady pożyczkowe
  20 marca 2019 (23:49)

Czym jest chargeback?

Mówiąc w mocnym skrócie, chargeback jest to zwrot pieniędzy na kartę płatniczą, kredytową itd.

Transakcje bezgotówkowe są coraz bardziej popularne i coraz więcej Polaków decyduje się na karty płatnicze. Raport Narodowego Banku Polskiego wykazał, że w połowie 2018 roku na polskim rynku było 40,2 mln kart płatniczych. Wszystkie razem osiągnęły.

Ale czy wszyscy jesteśmy świadomi możliwości reklamacji operacji kartą?

Warto zacząć od definicji chargeback. Inaczej nazywana operacją obciążenia zwrotnego, która daje możliwość odzyskania środków użytych podczas płatności kartą. Ta usługa jest dostępna dla użytkowników kart VISA oraz MasterCard.Usługa ma gwarantować ochronę klientów banków przed nieuczciwością ze strony usługodawców oraz wszelkimi błędami systemowymi. Usługa obejmuje wszystkie rodzaje kart udostępnianych przez banki - debetowe, kredytowe itd. Ponadto firmy pożyczkowe od niedawna również posiadają karty płatnicze i umożliwiają reklamacje.

W przypadku gdy po zakupie otrzymaliśmy zły towar, a historia na naszym rachunku pokaże transakcje, których faktycznie nie realizowaliśmy – to są argumenty dzięki, którym możemy złożyć reklamację w banku oraz domagać się zwrotu środków na kartę. W tym wypadku kolejny krok należy do banku, placówka rozpatruje wniosek i decyduje o przelaniu środków z konta sprzedającego na kartę użytkownika karty.

Kiedy możemy reklamować?

Reklamować możemy wszystkie transakcję kartami Visa i MastrCard. Reklamacją obejmowane są transakcje w sklepach stacjonarnych, internetowe, gotówka podejmowana w bankomacie oraz oddziale banku. Chargeback nie obejmuje wpłatomatów oraz przelewów błędnie wykonanych przez użytkownika karty. Dzieki usłudze mamy szanse na odzyskanie pieniędzy za produkty i usługi, kiedy niemożliwym staje się dochodzenie spraw u usługodawcy.

Sytuacje, kiedy to możemy rozpocząć procedurę chargeback:

  • Nie otrzymanie produktu lub niewykonanie usługi
  • Otrzymanie wadliwego przedmiotu
  • Usługa niezgodna z podanym opisem
  • W przypadku podwójnego obciążenia karty płatniczej
  • Nieprawidłowości w autoryzacji opłat
  • Obciążenia za produkt lub usługę niezamawianą
  • Kiedy usługodawca nie uznaje unieważnienia sprzedaży
  • W przypadku pojawienia się transakcji, której faktycznie nie zrealizowaliśmy
  • Kiedy bankomat nie wypłaci złą kwotę pieniędzy, podczas obciążeniu konta pełną kwotą

Czas realizacji reklamacji oraz procedura chargeback?

Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej jest uzależnione od sprawy. Mogą trwać stosunkowo krótko, a w niektórych przypadkach nawet 4 miesiące. Najważniejsze jest wystosować skargę oraz przedstawić dowód błędnej transakcji. Każda instytucja ma obowiązek przyjąć zgłoszenie – zwłaszcza uzasadnione.

Dlatego pierwszym krokiem jest udanie się osobiście do oddziału banku i wyrazić życzenie o skorzystanie z procedury chargeback. Można to zrobić również pisemnie lub kontaktując się z infolinią banku. Termin, który obejmuje przyjęcie zgłoszenia to 45, 60, 90 120 lub 540 dni od zrealizowanej transakcji.

W trakcie rozmowy z doradcą zostaniemy poproszeni o przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej sprawy. Bardzo pomocne będą również dokumenty, mówiące o próbie reklamowania transakcji bezpośrednio u usługodawcy lub wydruk konwersacji. Bank jest zobowiązany przyjąć i rozpocząć proces reklamacyjny.

Procedurę rozpoczyna skontaktowanie się banku z organizacją obsługującą transakcje płatniczą. Następnie dana firma kieruje się do usługodawcy, który nie dotrzymał warunków umowy. Usługodawca ma obowiązek odnieść się do sytuacji i zareagować. Jeżeli przyzna reklamacje, usługobiorca otrzyma zwrot gotówki, jeżeli natomiast nie przyjmie, procedura staje się bardziej skomplikowana i może potrwać dłużej.

Czy chargeback może zostać odrzucony?

Chargeback to kosztowny proces odzyskiwania gotówki. Oznacza również dodatkowe formalności. W związku z tym usługodawcy często decydują się na bezpośredni kontakt z klientem oraz dogadanie się aby uniknąć kosztów. Wówczas usługodawca może dokonać zwrotu pieniędzy bez uiszczania opłaty za chargeback lub po prostu dogadać się co do finansów i zgodności reklamacji.

Jeżeli konsument wraz z usługodawcą nie dojdą do porozumienia wówczas obaj muszą przygotować i przedstawić dokumenty dotyczące zgodności reklamacji.

Czasem powodem odrzucenia reklamacji przez usługodawcę może być wyłudzenie pieniędzy przez konsumenta, co jest dość częstym procederem. Ludzie wykorzystują chargeback do nieuczciwych wyłudzeń.

Zespół Shortcredit!